Vabaühendus Kodanikukoolitus õpetab kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetab kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk on

  • tasakaalustatud ühiskond;
  • meeste- ja naiste-, kogukondade- ja põlvkondadevaheline seotus;
  • erineva kultuuritaustaga inimeste ühtekuuluvus.
Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seminare ja treeninguid, viime ellu koolitusprogramme, jagame ekspertteadmisi. Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, mis ärritab, kui miski on teistmoodi, mis kõlab kokku.
 

Tegutsemisaastate jooksul on MTÜ Kodanikukoolitus õpetanud kodanikuks olemist noortele ja naistele, töötutele, mittekodanikele ja sisserändajatele – kokku on koolitatud üle 10 000 inimese.  Migratsioonifondi pilootprojektis  Uus Kodu I ja II lõi Kodanikukoolitus kohanemisprogrammi Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele.

Oleme teinud koostööd Briti, USA, Rootsi, Hollandi saatkonna, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonidega ning erinevate ministeeriumide ja fondidega. Mitmed projektid on läbi viidud koostöös Soome, Rootsi, Läti, Aserbaidžaani, Kirgiisi, Gruusia, Kõrgõstani ja  Loode-Venemaa vabaühendustega. 

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on alates 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele.

Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 

28.juunil 2017 möödus 25 aastat kui me kodanikena rahvahääletusel osaledes kiitsime heaks EV Põhiseaduse. Kodanikukoolitus tegi valmis Mäluraamatu.

2018. aastast ei paku Kodanikukoolitus Eesti Vabariigi põhiseaduse ning kodakondsuseseaduse läbiviimise koolitusi. Küsimuste korral pöörduge Integratsiooni Sihtasutusse.