Vabaühendus Kodanikukoolitus õpetab kodanikuks olemist ja enesekehtestamist, sallivust ja sihikindlust, toetab kodanikualgatust ja positiivset ellusuhtumist.

Meie eesmärk on

  • tasakaalustatud ühiskond;
  • meeste- ja naiste-, kogukondade- ja põlvkondadevaheline seotus;
  • erineva kultuuritaustaga inimeste ühtekuuluvus.
Oma eesmärkide saavutamiseks korraldame seminare ja treeninguid, viime ellu koolitusprogramme, jagame ekspertteadmisi. Oleme uurinud mis ühendab, mis eristab, mis tuleb tuttav ette, mis ärritab, kui miski on teistmoodi, mis kõlab kokku.
 

Kodanikukoolituse juurde on asutatud EH Fond, mis on 2006. aastast andnud välja stipendiumi Eesti ühiskonda edendanud isikutele või ühendustele.  

Kodanikukoolitus 10 -  mai 2008 

Kodanikukoolituse üldkoosolek toimus 27.jaanuaril 2019.
Kinnitati 2018 majandusaasta aruanne.Kodanikukoolituse 20 aasta tegevustega saad tutvuda aastate lõikes või projektide kaupa.