#d1d1d1
lolololo

  • Põhiseadus kui kodanikuhariduse alustala 2017
  • MTÜ Kodanikukoolitus arenguhüpe kaasava ja turvalise kogukonna toetamiseks (2015-2016)
  • Kodanikuühenduste arendamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine Samtskhe-Javakheti piirkonnas (2014-2015)
  • Küsitlused
  • Varasemad projektid