2016. aasta veebruarist kuni 2017. aasta novembrini viib vabaühendus Kodanikukoolitus läbi Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise koolitusi vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele. Koolitusi viiakse läbi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutused Meie Inimesed toel ja ESF projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ raames.

Koolitus kestab 14 akadeemilist tundi, mis on jagatud kahele või kolmele päevale.
Lisaks toimub üks nelja akadeemilise tunni pikkune õppekäik Riigikokku, Eesti Panka, kohtusse või Politsei ja Piirivalveametisse.
Õppetöö toimub peamiselt Tallinnas ja Ida-Virumaal.
Õpetajateks on kogenud koolitajad Reet Valing, Jelena Ohakas, Anu Kihulane ja Olesja Ojamäe.
Alates 2016. aasta veebruarist on koolituse läbinud ligi 700 inimest.

Koolitusel osalejad on sõnanud:

Natalja: Tahan tänada seda MTÜ-d, kes korraldas koolituse. Kõik põhiseaduse punktide seletused olid väga arusaadavad ning kursus ise väga huvitav.

Viktor: Helistan seepärast, et sain just teate, et tegin Põhiseaduse tundmise eksami maksimaalse tulemusega! Aitäh!

Anastassia: Sain kinnitust, et eksami tegemine polegi nii jube raske, kui olin varem kartnud. Lähen kindlasti eksamile.

Juri: Olen Eesti kodanik, seepärast eksamit ei pea tegema, aga huvitav oli sellegipoolest.

Jelena: Pean vist veel üks kord seda kursust läbima, sest mu eesti keel pole nii hea, et kõiki asju kohe ja kiiresti tabada.


Projektijuht:
Anu Viltrop, anu.viltrop@gmail.com,
tel: +372 56659 118

Hetkel registreerumine ainult ootenimekirja: 
Irina Oleinitš  +372 506 9028 või  Ene Hion +372 6579955
meiliaadressil:
koolitus@kodanikukoolitus.eu või irina@powertugi.ee